Dobrodošli na sajt
(1) Hirurška tehnika kod hronične zadnje luksacije ramena
(2) Hirurška tehnika kod paralize serratus anterior-a
(3) Hirurška tehnika kod hronične rupture rotator cuff-a
(4) Hirurška tehnika reinsercije tetive duge glave bicepsa
(5) Hirurška tehnika za rešavanje povreda akromioklavikularnog zgloba
(6) Hirurška tehnika za rešavanje zadnje, nevoljne subluksacije ramena
(7) Hirurška tehnika kod reruptura Ahilove tetive (hronični slučajevi)
Originalne hirurške tehnike
  
        
            1)        ROTACIONA  OSTEOTOMIJA  HUMERUSA  KOD  ZASTARELE  ZADNJE  LUKSACIJE  RAMENA  SA VELIKIM  ANTEROMEDIJALNIM  DEFEKTOM  NA GLAVI HUMERUSA

 
Izložena: 
                    S.I.C.O.T. , London, GB,1984

 Publikovana: 
 Internat. Orthop., 1985.
 
                     http://www.springerlink.com/content/m201q6u718003g5g/
 
                     
                     Korisnici tehnike po Vukovu:                    
                     http://www.jbjs.org.uk/cgi/reprint/72-B/3/468.pdf
 
 
 
 
          2)         “LABAVA”   FIKSACIJA SKAPULE KOD PARALISE
 SERRATUS   ANTERIOR-a

Izložena: 
VIII Congress International de chirurg. Orthop., Montpellier, France,1985;   
IX Congress J.U.O.T., Novi Sad, YU, 1986;
S.I.C.O.T. , Munich, Germany, 1987.

Publikovana: 
Acta Orthop. Jug., 1994;
Journal of Orthopaedic trauma, 1996
 
 
 
 
 
         3)          RADIKALNI  HIRURŠKI  PRISTUP  U LEČENJU  HRONIČNE,  KOMPLETNE 
RUPTURE  RORAROR CUFF-a.   HIRURGIJA  U TRI  NIVOA

Izložena: 
IX Congress J.U.O.T., Novi Sad, YU,1986;
19th World Congress, Seoul, Korea, 1993 
II Kongres SOTA, Novi Sad, 2010


Publikovana: 
SMG god.1 (XXIII) Beograd 1986;
Acta Orthop. Iug., 1994
 
 
 
 
         4)          ORIGINALNI  NAČIN  REINSERCIJE TETIVE DUGE 
GLAVE BICEPSA

Izložena:  
IX Congress J.U.O.T., Novi Sad, YU,1986;
S.I.C.O.T., Monteal, Canada, 1990;
XII Kongres ortopeda i traumatologa Jugoslavije, Kladovo,2001
.
Publikovana: 
Acta Orthop. Iug., 1986
Acta Orthop. Iug., 1994
 
  
 
 
         5)          ELASTIČNA  FIKSACIJA  LATERALNOG  KRAJA KLAVIKULE  KONČANIM ŠAVOVIMA KOD  AKROMIOKLAVIKULARNIH  DISLOKACIJA

Izložena:  
East and West combined Orthopaedic Meeting
in Belgrade,
1988;

IV International Conference on Surgery of the Shoulder, New
York, 1989
;

5th Congress of the European Society of the Shoulder and the Elbow,
Wurzburg, Germany, 1991

Serbia and Montenegro European congress of physical and rehabilitation medicine,
Igalo, 2006

17  European congress of physical and rehabilitation medicine,
Venice, 2010

Publikovana: 
M.Post, B.F. Morrey and R. Hawkins (ed), Surgery of the Shoulder,
Mosby Year Book, Chicago, 1990
 
 
 
 
 
 
 
          6)         ORIGINALNI OPERATIVNI PRISTUP  U REŠAVANJU ZADNJE, NEVOLJNE SUBLUKSACIJE RAMENA
 
Izložena: 
I Kongres SOTA, Beograd,2008
 
Publikovana: 
 

 
 
         7)         PLASTIKA ACHILLOVE TETIVE KOD RERUPTURA
                     "PLETENICOM"  FASCIE LATE
 
                     Izložena: 
Publikovana: PočetnaStručni radoviOriginalne hirurške tehnikeIstraživački radPatentiPrikaz slučajevaOPERACIJEKONTAKTNagradeHobi